Certifikáty

TRIMETAL s.r.o.

HÁJECKÁ 12, 618 00 Brno
IČO: 63489601, DIČ:CZ63489601, zápis u KS Brno, oddíl C, vložka 21672,
tel: 548 212 502,
fax: 548 212 500,
e-mail:trimetal.brno@tiscali.cz.

Copyright © Trimetal 2014 all rights reserved.